top of page

Privacyverklaring

JB-Styling, gevestigd aan de Zwarteweg 121, 1431 VL Aalsmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.jb-styling.nl

Zwarteweg 121, 1431 VL Aalsmeer

+31 (0)6 24787333

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

JB-styling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Naam

-E-mail adres

-Telefoonnummer

-Organisatie

-Bericht

-Product

-IP-adres

-Internetbrowser

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons via info@jb-styling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

 JB-Styling verwerkt jou persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren.

-Automatische verwerking van indirecte persoonsgegevens zoals IP-adres.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren.

JB-Styling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waardoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

JB-Styling verkoopt jou gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken.

JB-Styling gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jou computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jou gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jou voorkeurinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverklaring in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jou persoonsgegevens door JB-Styling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek. JB-Styling wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

JB-Styling neemt de bescherming van jou gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik. verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jou gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@jb-styling.nl.

bottom of page